Regulamin świadczenia usług przez Zakład Forograficzny PROKOLR

w Poraju ul. Armii Krajowej 16/14

I. Zasady ogólne

1.     Zakład Fotograficzny wykonuje zlecenia klientów w zakresie opisanym na stronie www.prokolorfoto.pl  lub uzgodnionym w odrębnej umowie.

2.     Osoba obsługująca klienta nie może  wykraczać poza ramy cennika usług znajdującego się w Zakładzie i na stronie internetowej.

3.     Osoba obsługująca może stosować rabaty ilościowe, po uzgodnieniu z klientem.

4.     Godziny otwarcia zakładu są wywieszone na drzwiach zakładu i zamieszczone w internecie.

5.     Z uwagi na zakres prowadzenia usług fotograficznych w terenie oraz sytuacji losowych, godziny otwarcia mogą być zmienione. W takim przypadku obowiązkiem zakładu jest poinformować klientów informacją na drzwiach zakładu oraz internecie, co najmniej 1 dzień wcześniej.

6.     Możliwe jest również przedłużenie czasu pracy zakładu o ok. 30min przed otwarciem lub ok 30 min po ustalonej godzinie zamknięcia oraz w dniach wolnych. W takim przypadku klient powinien skontaktować się telefonicznie z właścicielem Jarosławem Ordonem (602 124 102).

7.     Wszystkie zlecenia wykonywane są w miarę możliwości szybko i bez zbędnej zwłoki. 1 godz przed zamknięciem zakładu odbiór zleconych usług następuje na drogi dzień roboczy.


II. Przyjmowanie zleceń

1.     Wywoływanie zdjęć z nośników cyfrowy odbywa się po uprzednim wglądzie w galerię fotografii w obecności zamawiającego, celem ustalenia sposobu kadrowania plików mających inne proporcje boku niż zamówiony format zdjęcia.

2.     Wykonujący zlecenie ma obowiązek poprawy jasności kontrastu i kolorystyki dostarczonych plików.

3.     Wykonujący zlecenie może nie wywołać danego zdjęcia, jeżeli uzna, że wywołane zdjęcie będzie wizualnie nieczytelne. W takim przypadku pozostawia plik do decyzji klienta.

4.     Dostarczona przez klienta galeria zdjęć do wywołania,  powinna być umieszczona w katalogu o nawie np. / 10x15 po 1 szt./ i tak analogicznie jeżeli konieczne będzie wywołanie w innym formacie i różnej ilości kopii np. /13x18 po 2 szt .  W innych przypadkach, gdy zachodzi konieczność segregowania fotek przez obsługującego, klient może stracić zniżkę    (nie dotyczy zdjęć wysłanych przez aplikację FOTO KIOSK MOBILNY)