Regulamin świadczenia usług przez Zakład Forograficzny PROKOLR

w Poraju ul. Armii Krajowej 16/14

I. Zasady ogólne

1.     Zakład Fotograficzny wykonuje zlecenia klientów w zakresie opisanym na stronie www.prokolorfoto.pl  lub uzgodnionym w odrębnej umowie.

2.     Osoba obsługująca klienta nie może  wykraczać poza ramy cennika usług znajdującego się w Zakładzie i na stronie internetowej.

3.     Osoba obsługująca może stosować rabaty ilościowe, po uzgodnieniu z klientem.

4.     Godziny otwarcia zakładu są wywieszone na drzwiach zakładu i zamieszczone w internecie.

5.     Z uwagi na zakres prowadzenia usług fotograficznych w terenie oraz sytuacji losowych, godziny otwarcia mogą być zmienione. W takim przypadku obowiązkiem zakładu jest poinformować klientów informacją na drzwiach zakładu oraz internecie, co najmniej 1 dzień wcześniej.

6.     Możliwe jest również przedłużenie czasu pracy zakładu o ok. 30min przed otwarciem lub ok 30 min po ustalonej godzinie zamknięcia oraz w dniach wolnych. W takim przypadku klient powinien skontaktować się telefonicznie z właścicielem Jarosławem Ordonem (602 124 102).

7.     Wszystkie zlecenia wykonywane są w miarę możliwości szybko i bez zbędnej zwłoki. 1 godz przed zamknięciem zakładu odbiór zleconych usług następuje na drogi dzień roboczy.


II. Przyjmowanie zleceń

1.     Wywoływanie zdjęć z nośników cyfrowy odbywa się po uprzednim wglądzie w galerię fotografii w obecności zamawiającego, celem ustalenia sposobu kadrowania plików mających inne proporcje boku niż zamówiony format zdjęcia.

2.     Wykonujący zlecenie ma obowiązek poprawy jasności kontrastu i kolorystyki dostarczonych plików.

3.     Wykonujący zlecenie może nie wywołać danego zdjęcia, jeżeli uzna, że wywołane zdjęcie będzie wizualnie nieczytelne. W takim przypadku pozostawia plik do decyzji klienta.

4.     Dostarczona przez klienta galeria zdjęć do wywołania,  powinna być umieszczona w katalogu o nawie np. / 10x15 po 1 szt./ i tak analogicznie jeżeli konieczne będzie wywołanie w innym formacie i różnej ilości kopii np. /13x18 po 2 szt .  W innych przypadkach, gdy zachodzi konieczność segregowania fotek przez obsługującego, klient może stracić zniżkę    (nie dotyczy zdjęć wysłanych przez aplikację FOTO KIOSK MOBILNY)

5. Zlecenia powyżej 50 zł przyjmowane drogą elektroniczną są wykonywane po przedpłacie na konto:

    PKO BP 64 1020 1664 0000 3902 0600 7043